Investor Relations

Ledning

Christian Ander

Verkställande direktör

Född 1979, Christian är grundare av Goobit och BTCX och har länge varit en tidig pionjär inom industrin. Christian är styrelseledamot sedan 2020 och styrelseordförande sedan 2021. Christian har byggt upp BTCX samt investerat i flertalet andra blockkedjerelaterade bolag.

Aktier:
54 295 301, via bolag och 327 383 privat
Optionsinnehav:
313 250

Styrelse

Christian Ander

Ledamot

Född 1979, Christian är grundare av Goobit och BTCX och har länge varit en tidig pionjär inom industrin. Christian är styrelseledamot sedan 2020 och styrelseordförande sedan 2021. Christian har byggt upp BTCX samt investerat i flertalet andra blockkedjerelaterade bolag. Ledamoten är inte oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större ägare.

Aktier:
54 622 684, direkt eller via bolag
Optionsinnehav:
313 250

Carl-Viggo Östlund

Ledamot

Carl-Viggo Östlund har mer än 35 års erfarenhet av ledarskap i både lokala och internationella verksamheter, däribland Tetra Pak, TNT Express, SalusAnsvar, Nordnet och SBAB. Han innehar även för närvarande styrelseuppdrag i: Fondo Solutions, Gladsheim Fastigheter, Hemdel, Juvinum Food & Beverage, Nedvi Fastigheter, Picsmart, Ponture och Tryg A/S. Carl-Viggo förstärker styrelsen genom sin erfarenhet av att leda bolag med en tillväxtagenda och som står under Finansinspektionens tillsyn. Carl-Viggo är styrelseledamot i Goobit sedan 2021. Ledamoten är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större ägare.

Aktier:
3 000
Optionsinnehav:

Karl-Mikael Syding

Ledamot

Född 1972, har lång erfarenhet från finansbranschen framför allt på hedgefonden Futuris inom Brummer & Partners. Mikael har på senare år varit riskkapitalist och privatinvesterare samt startat tre podcasts. Styrelseledamot i Goobit sedan 2021. Ledamot i Hydra Consulting AB, ledamot och VD i Fimbulvetr Invest AB, ordförande i Cyg Cap AB, ledamot i Myqon invest AB samt portföljförvaltare på hedgefonden Antiloop. Ledamoten är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större ägare.

Aktier:
39 150, via bolag
Optionsinnehav:
Optioner: 211 431

Michael Völter

Ordförande

Michael Völter är tysk medborgare med 30 års erfarenhet inom finanssektorn, specialiserad på investeringsförvaltning, försäkrings- och börsverksamhet, genom arbete i företag som Arthur Andersen, SVSparkassenVersicherung och senast såsom koncernchef för Stuttgart Börsen, den sjätte största börsen i Europa. Michael har en doktorsexamen i juridik och bred internationell styrelseerfarenhet. Michael Völter är styrelseledamot i Goobit sedan 2022. Ledamoten är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större ägare.

Aktier:
1 020 000
Optionsinnehav: