Investor Relations

Bolagsstämmor

Communiqué from Goobit Group AB's Annual General Meeting

Se dokumentSe länk

Kommuniké från årsstämma i Goobit Group AB (publ)

Se dokumentSe länk

Appendix 1 Board's proposal - issue of shares with pre-emption rights for existing shareholders

Se dokumentSe länk

Appendix 2 Board's proposal - authorisation to the board to new rights issues

Se dokumentSe länk

Fullmaktsformulär

Se dokumentSe länk

Notice of Annual General Meeting of Goobit Group AB (publ)

Se dokumentSe länk

Kallelse till årsstämma i Goobit Group AB (publ)

Se dokumentSe länk

Styrelsens redogörelse nyemission, kvittning 2023

Se dokumentSe länk

Revisorsyttrande kvittningsemission 2023

Se dokumentSe länk

Fullmaktsformulär

Se dokumentSe länk

Poströsta årsstämma 17 oktober 2022

Se dokumentSe länk

CV föreslagen styrelseledamot - Dr. Michael Völter

Se dokumentSe länk

Fullmaktsformulär

Se dokumentSe länk

Poströsta extra bolagsstämma 7 juli 2022

Se dokumentSe länk

Kallelse till extra bolagsstämma 30 december 2021

Se dokumentSe länk

Fullmaktsformulär

Se dokumentSe länk

Poströsta extra bolagsstämma 30 december 2021

Se dokumentSe länk

Stämmokommuniké extra bolagsstämma mars 2021

Se dokumentSe länk