Sammanfattning av Goobit Group ABs bokslutskommuniké, 1 maj 2023 – 30 april 2024

2024-06-14
10:30

Goobit Group AB ("Goobit" eller "Bolaget") har publicerat sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023/2024, tillgänglig på goobit.se. Fjärde kvartalet visade på Goobits strategiska framsteg, operativa förbättringar och fokus på regelefterlevnad. Höjdpunkterna inkluderar ökad nettoomsättning med 86.6% jämfört med samma period föregående år och framgångsrika nya partnerskap. Bolaget uppmuntrar alla att läsa hela rapporten.

Översikt finansiella resultat för Goobit Group AB (publ) ("Bolaget")

Q4, 1 FEBRUARI 2024–30 APRIL 2024

– JÄMFÖRT MED SAMMA PERIOD FÖREGÅENDE ÅR –

  • Nettoomsättningen uppgick till 39,0 MSEK (20,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-3,9). Ökningen beror främst på högre transaktionsintäkter med högre bruttomarginal och därmed ökad bruttovinst.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 6,4 MSEK (-9,7). Detta inkluderar en nettoförsäljningsvinst på 6,0 MSEK för en digital plattform.
  • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,03 SEK (-0,03).

HELÅRET 1 MAJ 2023 – 30 APRIL 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 115,1 MSEK (99,1).
  • Rörelseresultatet uppgick till -7,5 MSEK (-15,7). Det ökade rörelseresultatet beror främst på minskade rörelsekostnader och personalkostnader i enlighet med ett kostnadsreduktionsprogram.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,8 MSEK (-21,7). Detta inkluderar en nettoförsäljningsvinst på 6,0 MSEK för en digital plattform.
  • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,005 SEK (-0,08).

Viktiga händelser under perioden

  • Goobit har ingått partnerskap med en global ledare inom onlinebetalningshantering för att integrera Swish och andra betalningsmetoder i sin plattform. Detta strategiska samarbete markerar ett stort steg framåt för Goobit att förbättra användarupplevelsen och bredda sina tjänster genom att erbjuda en sömlös, snabb och säker betalningslösning. Implementerat i slutet av april, gör denna integration det enklare för användare att använda Goobits plattform, och förväntas minska COGS och öka bruttomarginalen framöver.

Viktiga händelser efter perioden

  • Goobit har genomfört en expansion av sin Over-The-Counter (OTC) tjänst under BTCX-varumärket, som drivs av dess dotterbolag, Goobit AB. Den nya OTC-avdelningen är specifikt utformad för att möta behoven hos individer och företag och underlätta transaktioner som överstiger 150 000 SEK. Detta initiativ förväntas ytterligare öka intäkterna och lönsamheten.

Denna information är en sammanfattning av kvartalsrapporten skriven på engelska. Vid eventuella avvikelser mellan denna text och den engelska, ska det senare gälla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Om Goobit Group | BTCX
Goobit Group AB (publ) är verksamt inom finanssektorn. Bolaget lanserade världens första fortfarande verksamma bitcoinhandelsplats BTCX 2012. Goobit är Sveriges ledande bitcoinbolag inom finansiella tjänster och utbildning. Bolaget erbjuder växlingstjänster av fiat valutor till bitcoin och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard Bitcoin Exchange (BTCX). Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för kryptotillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut. Gruppen har sitt huvudkontor i Gamla Stan, Stockholm, Sverige.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer