Ola Krossling ny Head of Group Compliance på Goobit Group

2021-10-12
8:00

Goobit Group AB (publ) har utsett Ola Krossling till ny Head of Group Compliance. Ola Krossling har gedigen erfarenhet av riskhantering och regelefterlevnad från tidigare konsultverksamhet, P27 och olika befattningar på Finansinspektionen. Inför bolagets internationella expansion förstärker han Goobits förmåga att säkerställa regelefterlevnad, föra dialog med myndigheter, samt utveckla säkra processer för hantering av due diligence, penningtvätt och KYC.

”Vi är väldigt glada över att välkomna Ola Krossling som ny Head of Group Compliance. Goobit har sedan starten legat i framkant vad gäller att etablera säkra och effektiva rutiner för regelefterlevnad. Det är fortsatt vår ambition och vi välkomnar planerna på utökad EU-reglering av kryptomarknaden,” säger Pär Helgosson, VD för Goobit Group.

Ola Krossling kommer att ansvara för att vidareutveckla och implementera Goobits processer kring regelefterlevnad och hantering av legala risker för att skapa förutsättningar för en snabb internationell expansion.

Ola Krossling har gedigen erfarenhet av regelefterlevnad, ledningsarbete och finans från både privata sektorn och myndigheter. Ola Krossling kommer senast från rollen som VD för EMUS, ett konsultbolag med rådgivning kring bland annat blockkedjor och regelefterlevnad. Han har dessförinnan varit konsult inom riskhantering och regelefterlevnad på P27 samt haft olika befattningar på Finansinspektionen som bland annat tillsynsansvarig för olika systemkritiska finansiella infrastrukturföretag med fokus på tillsyn, tillstånd och regleringsfrågor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pär Helgosson, VD Goobit Group
tel: +46 70 978 80 00
E-post: par.helgosson@goobit.se

Om Goobit
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,7 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB erbjuder sina tjänster till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Bifogade filer