Kommuniké från extra bolagsstämma i Goobit Group AB 7 juli 2022

2022-07-07
13:45

Goobit Group AB (publ), 556952-8671, har genomfört en extra bolagsstämma den 7 juli 2022 varvid följande beslut fattades:

Val av styrelseledamot
Michael Völter valdes till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Michael Völter är tysk medborgare med 30 års erfarenhet inom finanssektorn, specialiserad på investeringsförvaltning, försäkrings- och börsverksamhet, genom arbete i företag som Arthur Andersen, SVSparkassenVersicherung och senast såsom koncernchef för Stuttgart Börsen, den sjätte största börsen i Europa. Michael har en doktorsexamen i juridik och bred internationell styrelseerfarenhet. Michael Völter är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större ägare.

Efter dagens bolagstämma består styrelsen således av Christian Ander, Anders Aspegren (ordförande), Karl-Mikael Syding, Carl-Viggo Östlund och Michael Völter.

Den extra bolagsstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt har skett per post före stämman.

Förslag avseende bolagsstämmans beslut enligt ovan finns i kallelsen som finns tillgänglig på hemsidan www.goobit.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Tel: +46 (0)70-292 1632
Email: christian.ander@goobit.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,9 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Bifogade filer