Jan Tibbling blir adjungerad i Goobits styrelse

2023-02-24
15:31

Styrelsen i Goobit Group AB (publ) har beslutat att adjungera advokat Jan Tibbling som styrelseledamot fram till nästa bolagsstämma då han, på förslag från valberedningen, föreslås att väljas som ordinarie styrelseledamot. Jan Tibbling var fram till oktober 2022 chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM) där han bland annat var ansvarig för bitcoin- och brottsutbytesfrågor samt internationella samarbeten.

Jan Tibbling har lång erfarenhet av AML-frågor i kombination med djup förståelse för blockchain och kryptovalutor. Jan kommer direkt att kunna bidra i styrelsearbetet till att ytterligare stärka Goobits AML-arbete samt att utveckla Goobits verksamhet i Sverige såväl som internationellt.

”Det här tillskottet i Goobits styrelse kommer stärka vår platform BT.CX som såval vår nya produkt AML-Desk som vänder sig mot företag och finansiella institut som önskar det absolut senaste inom AML för digitala tillgångar och kryptovalutor. Det ligger i bolagets vision att göra bitcoin och andra kryptovalutor säkrare än vanliga banköverföringar”, säger Christian Ander, VD och grundare av Goobit Group.

Jan Tibbling studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand år 1990. Han tog en master i europeiska studier vid Katolska universitet i Leuven i Belgien 1994. Han har genomfört notarietjänstgöring vid Nacka tingsrätt och har arbetat som affärsjurist på olika advokatbyråer, senast Advokatfirman Lindberg och Saxon, under perioden 1990–2003. Han blev advokat 1998 och har adjungerat på Hovrätten för Övre Norrland 2003 samt tjänstgjort som sekreterare på Arbetsdomstolen. Under tiden 2004 till och med oktober 2022 har han varit verksam som åklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM), sedan 2017 som chefsåklagare. Han är internationell penningtvättsexpert och har tjänstgjort som assessor för FATF i Paris. På EBM har han varit ansvarig för bland annat bitcoin- och brottsutbytesfrågor samt internationella samarbeten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Jan Tibbling, Advokat, jan@olssonlilja.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de virtuella valutorna Bitcoin och Ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX (läs mer på www.bt.cx). Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar (läs mer på amldesk.io). Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer