Goobit Group AB listas på Nasdaq First North Growth Market den 5 maj 2021

2021-05-03
12:12

Goobit Group AB (publ) (”Goobit” eller ”Bolaget”) har ansökt om och erhållit godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 5 maj 2021. Den bolagsbeskrivning som upprättats inför listningen finns bifogad samt tillgänglig på Bolagets hemsida, www.goobit.se.

Handel av aktier i Goobit kommer inledas onsdagen den 5 maj 2021 under kortnamnet BTCX och med ISIN-kod SE0015837752. Goobit har i samband med ansökan till Nasdaq First North Growth Market upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.goobit.se. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Pär Helgosson, VD för Goobit Group, kommenterar:
”Goobit är pionjärer inom kryptovalutor med den ledande växlingstjänsten BTCX. Efter den uppmärksammade börsintroduktionen av Coinbase i april är vi glada över att vi är först i vår bransch att börsnoteras på tillväxtmarknaden Nasdaq First North Growth Market. Noteringen gör det möjligt för en bredare krets att vara med och investera i en ledande aktör i den snabbt växande kryptobranschen. Samtidigt får vi möjligheter att skala upp bolagets tillväxtplaner.”

Christian Ander är grundare, huvudägare och styrelseledamot i Goobit Group.
”Vår vision är att vara den ledande kryptoaktören i det finansiella ekosystemet, och bygga broar mellan blockkedjevärlden och den traditionella finanssektorn. Genom noteringen får vi ökade möjligheter att på allvar ta en sådan ledande roll och vi välkomnar nya investerare som vill vara med på vår fortsatta resa,” kommenterar Christian Ander.

Bolaget har institutionella och flera välkända investerare däribland Investerum, entreprenörerna Camilla Lundin och Vendela Lilliestråle, samt kryptoexperten Ivan Liljeqvist känd som “Ivan on tech”.

Rådgivare
Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare och Magnusson Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med listningen.

Certified Adviser
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pär Helgosson, VD, Goobit Group AB
E-post: par.helgosson@goobit.se
Telefon: +46 70 978 80 00

Om Goobit Group
Goobit Group AB (publ) registrerades 2013, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,7 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer

Goobit Group AB listas på Nasdaq First North Growth Market den 5 maj 2021
Goobit Bolagsbeskrivning

Bifogade filer