Goobit vänder sig till tingsrätten för rätt att fortsätta med bankkonto och Swish

2021-12-17
18:22

Goobit Groups dotterbolag Goobit AB har ansökt vid Stockholms tingsrätt om säkerhetsåtgärd innefattande att tingsrätten ska förplikta SEB att omedelbart, till dess annat förordnats, tillhandahålla Goobit bankkonton och banktjänster, bland annat Swish. Tingsrätten har i dag meddelat att SEB ska få tillfälle att yttra sig över Goobits ansökan.

Goobit AB:s ansökan om säkerhetsåtgärd till Stockholms tingsrätt sker med anledning av att SEB har avslutat bolagets konton och banktjänster, i enlighet med Goobits pressmeddelande den 14 december.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erika Eliasson, VD, Goobit Group AB (publ)
tel: +46 70 999 10 70
E-post: erika.eliasson@goobit.se

Christian Ander, grundare och styrelseordförande
Tel: +46 70 292 16 32
E-post: christian.ander@goobit.se

Om Goobit
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,9 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB erbjuder sina tjänster till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Bifogade filer