Goobit utser Jan Tibbling till Centralt Funktionsansvarig

2023-08-02
11:30

Goobit Group AB ("Goobit") utser advokat och nuvarande styrelsemedlem, Jan Tibbling, till bolagets Centralt Funktionsansvarig (En: Money Laundering Reporting Officer) i sitt dotterbolag Goobit AB. Detta beslut stärker bolagets bolagsstyrning samt vidare sitt åtagande för strikt regelefterlevnad.

Jan Tibbling, en framstående advokat och internationell expert på penningtvätt, tillför en mängd erfarenhet och kunskap till rollen. Han har en juristexamen från Stockholms universitet, en masterexamen i europeiska studier från Katolska universitet i Leuven i Belgien, och tjänstgjorde som åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Sverige från 2004 fram till oktober 2022, där hans sista roll var som chefsåklagare. På Ekobrottsmyndigheten ansvarade han bland annat för frågor kring bitcoin, samt för att främja internationellt samarbete

Som CFA (Centralt Funktionsansvarig) kommer Jan att dra nytta av sin erfarenhet för att stärka Goobits strategier och metoder för att motverka penningtvätt. Hans omfattande bakgrund i att hantera frågor kring bitcoin och finansiella brottslighet kommer att vara särskilt gynnsam i bolagets kontinuerliga strävan att säkerställa de högsta standarderna för efterlevnad.

“Denna utnämning visar Goobits vidare engagemang att upprätthålla och förbättra sin bolagsstyrning och att främja ett starkt samarbete med myndigheter och reglerande organ.” säger Jan Tibbling

"Med Jan Tibbling som CFA fortsätter vi att sträva efter perfektion inom både efterlevnad och affärsstrategi. Med MiCA-reglering runt hörnet kommer bitcoinföretag att möta högre standarder och en större marknad." säger Christian Ander, VD och grundare av Goobit Group

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se


Om BTCX | Goobit Group
Goobit AB lanserade världens första fortfarande verksamma bitcoinhandelsplats 2012. Goobit är Sveriges ledande bitcoin- och utbildningsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av fiat valutor till bitcoin och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard Bitcoin Exchange (BTCX). Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institute.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer