Goobit uppnår milstolpe med sitt första positiva EBIT på månadsbasis på över två år

2024-04-26
19:18

Goobit Group AB ("Goobit" eller "Bolaget") har uppnått ett preliminärt positivt EBIT på 431 000 SEK för mars månad, vilket markerar en betydande milstolpe eftersom det är det första positiva EBIT-resultatet för Bolaget på 27 månader. Detta jämfört med en förlust på 1,1 miljoner SEK i mars 2023.

Bolagets nettoomsättning ökade med 103% jämfört med samma period föregående år.

Orsaken till den ökade försäljningen och det positiva resultatet är en engångsintäkt kopplad till den starka prisutvecklingen på bitcoin och andra kryptovalutor.

Detta resultat är inte relaterat till aktiveringen av Swish-betalningar på BTCX-plattformen, vilket förväntas ge ett positivt resultat framgent.

"Äntligen ser vi resultaten från en period av hårt och grundligt arbete under svåra marknadsförhållanden," säger Christian Ander, VD för Goobit.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Om Goobit Group | BTCX
Goobit Group AB (publ) är verksamt inom finanssektorn. Bolaget lanserade världens första fortfarande verksamma bitcoinhandelsplats BTCX 2012. Goobit är Sveriges ledande bitcoinbolag inom finansiella tjänster och utbildning. Bolaget erbjuder växlingstjänster av fiat valutor till bitcoin och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard Bitcoin Exchange (BTCX). Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för kryptotillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut. Gruppen har sitt huvudkontor i Gamla Stan, Stockholm, Sverige.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer