Goobit upphör med Swish-betalningar på BTCX

2021-12-14
19:40

Från och med den 16 december upphör Goobit att erbjuda Swish-betalningar på plattformen BTCX och kunderna hänvisas tills vidare till kortbetalningar. Goobit AB har sedan 2015 ett samarbete med SEB avseende banktjänster inklusive Swish. Med hänvisning till den ett år gamla uppsägningen avser banken per den 16 december fullfölja sin uppsägning. Som grund för uppsägningen anger banken bristande kundkännedom. Bolaget anser att uppsägningen är obefogad mot bakgrund att bolagets verksamhet inte har förändrats under den sexåriga kundrelationen samt att Goobit har lämnat uttömmande svar på bankens frågor. Bolaget arbetar intensivt för att ersätta de uppsagda banktjänsterna med likvärdiga alternativ.

Som tidigare kommunicerats har Goobit ett avtal med Tink för direktbanksbetalningar vilket kan ersätta alternativt komplettera Swish så snart en ny kontolösning finns på plats. Arbetet med att säkerställa en sådan lösning har intensifierats och är bolagets högsta prioritet. Tills vidare kommer BTCXs kunder att hänvisas till kortbetalningar.

”Vi vill erbjuda våra 200 000 kunder flera olika betalningsalternativ. Swish är ett alternativ men det finns även många andra smidiga betalningslösningar som vi utvärderar. Vi har de senaste veckorna arbetat intensivt för att säkerställa en alternativ kontolösning som fungerar med Tink för direktbanksbetalningar, och förhoppningen är att kunna lansera en sådan lösning inom kort. Tills vidare kommer våra kunder att hänvisas till kortbetalningar”, säger Goobits VD Erika Eliasson som tillträdde i mitten av november.
 
Bankens uppsägning 2020 av samarbetet med det helägda dotterbolaget Goobit AB har kommunicerats i Goobit Groups bolagsbeskrivning vid introduktionen på First North tidigare i år. Goobit Group har förutsatt att banken har godtagit den omfattande dokumentation som lämnades till banken vid årsskiftet 2020/2021, eftersom banken därefter aldrig har preciserat några ytterligare synpunkter och inte heller verkställt uppsägningen på över ett år.
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erika Eliasson, VD, Goobit Group AB (publ)
tel: +46 999 10 70
E-post: erika.eliasson@goobit.se
 
Christian Ander, grundare och styrelseordförande, Goobit Group AB (publ)
E-post: christian.ander@goobit.se
 
 
Om Goobit Group
Goobit  är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,9 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB erbjuder sina tjänster till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut. Goobit Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 

Bifogade filer