Goobit säljer Nova Exchange för bitcoin

2023-06-02
14:00

I ett strategiskt drag för att stärka sin position som en dedikerad bitcoinbörs, har Goobit Group AB meddelat försäljningen av Nova Exchange-tillgångar. Dessa tillgångar, som ägs av dotterbolaget Goobit Exchange AB, har sålts för en summa av ungefär 74,000,000 Sats* vilket motsvarar ca 20 000 USD.

Goobit förvärvade Nova Exchange, en krypto-till-krypto altcoin-plattform, år 2018. Den har spelat en integrerad roll i Goobit-ekosystemet och betjänat ett brett utbud av digitala valutor till vår globala kundbas. I linje med Goobits strategiska fokus på Bitcoin-centrerade tjänster, har gruppen dock beslutat att sälja Nova Exchange-tillgångarna.

"Nova Exchange har varit en värdefull del av vår produktportfölj men vi tror att fokucera våra resurser på vår flaggskeppsprodukt BTCX och AML Desk-produkt kommer hjälpa oss att ge mer kundnytta", säger Christian Ander, VD och grundare av Goobit Group. "Vi har alltid varit passionerade för Bitcoin och tror att genom att specialisera oss inom detta område kommer vi att vara bättre positionerade att göra Bitcoin mer tillgängligt för alla."

Beslutet att sälja Nova Exchange-tillgångarna är ett naturligt steg i Goobits tillväxtstrategi, men också för att minska den administrativa bördan, vilket kommer leda till minskade kostnader för företaget. Försäljningen öppnar också nya möjligheter för Goobit att stärka sina erbjudanden, specifikt BTCX, en av Europas äldsta och mest betrodda bitcoinbörser, och AML Desk, ett ledande verktyg för att uppfylla Anti-Money Laundering-regelverk inom kryptoindustrin.

Nova Exchanges framtid, efter försäljningen av tillgångar, är fortfarande obestämd. Det finns möjligheter för plattformen att lanseras på nytt under ny ägarskap eller till och med byta namn. Oavsett sin framtid är Goobit Group säker på att förändringen kommer att leda till ett win-win-scenario, genom att erbjuda mer fokuserade tjänster och produkter för sina kunder och potentiellt ge Nova Exchange en nystart under nytt ledarskap.

*Termen "Sats" hänvisar till "Satoshis", vilket är den minsta delbara enheten av bitcoin, vilket går att jämföra med förhållandet mellan öre och en krona. I detta decimalsystem motsvarar 1 bitcoin 100,000,000 Satoshis. En sådan benämning förenklar transaktioner med mindre belopp Bitcoinbelopp, liknande som vi använder 50 öre istället för 0.5 kronor. Till exempel sålde Goobit Nova Exchange-tillgångarna mot en approximation av 74 miljoner Sats, vilket motsvarar 0.74 bitcoin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de virtuella valutorna Bitcoin och Ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer