Goobit inleder testfas av nytt betalningsalternativ

2023-02-09
13:00

Goobit Group inleder idag testfas av ny teknisk lösning för direktbanksbetalningar. I testgruppen ingår ett fåtal utvalda kunder. Målet är att kunna utöka testet till en större kundgrupp.

Goobit Group AB:s (publ) dotterbolag, Goobit AB, ingick i juli 2022 ett strategiskt viktigt samarbete med Bank Frick som grundades 1998, är baserade i Lichtenstein och som redan 2018 etablerade banktjänster inom blockchain. Syftet med samarbetet var bland annat att kunna etablera nya betallösningar utöver dagens betalningsalternativ bestående av Apple Pay, Google Pay samt VISA och Mastercard. Goobit har tillsammans med en partner inom Open Banking utvecklat en teknisk lösning för direktbanksbetalningar som är kopplad till Bank Frick. Testet inleds idag med ett fåtal utvalda kunder och målet är att utöka testet till en större kundgrupp. Genom direktbanksbetalningar kommer Goobit kunna erbjuda en högre servicegrad till sina kunder med enklare och snabbare betalningar samt på sikt nå ut i fler och större marknader.

Vi närmar oss målet med vår tidigare kommunicerade plan att erbjuda direktbanksbetalningar till våra kunder. Detta är ett önskvärt komplement till våra nuvarande betalningsalternativ. Testperioden innebär att ett urval av våra kunder erbjuds möjligheten att genomföra direktbanksbetalningar med bolagets nya lösning”, säger Christian Ander, VD och grundare av Goobit Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de virtuella valutorna Bitcoin och Ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer