Goobit inleder samarbete Koinly, en världsledande tjänst för skatterapportering inom krypto

2023-04-21
16:00

Goobit Group AB (publ):s dotterbolag, Goobit AB, har utökat sitt partnerskapsutbud utöver sina befintliga partnerskap med Divly, Monetax och DLT Accounting, genom att samarbeta med Koinly, en ledande skattekalkylator för kryptovalutor.

Samarbetet syftar till att erbjuda ett omfattande utbud av deklarationsverktyg och tjänster för kryptotransaktioner, vilket förenklar skatterapporteringsprocessen. Med dessa partnerskap kan kunder med varierande nivåer av deklarationskomplexitet enkelt redovisa sina kryptotransaktioner och generera en K4-blankett.

"Vi strävar efter att erbjuda våra kunder en sömlös upplevelse under deklarationsperioden. Att navigera i kryptoskatter kan vara utmanande, och vårt samarbete med Koinly, tillsammans med våra befintliga partners, förenklar processen. Partnerskap som dessa visar på Goobits åtagande att ge både privatpersoner och myndigheter större möjligheter att enkelt följa gällande skatteregler", säger Christian Ander, VD och grundare av Goobit Group.

Jane McEvoy, Global Head of Partnerships på Koinly, delar entusiasmen: "Vi är mycket glada över vårt samarbete med BTCX, eftersom det möjliggör för användare att snabbt och korrekt beräkna sina skatteåtaganden samtidigt som de får rabatt på Koinlys tjänster."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de virtuella valutorna Bitcoin och Ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer