Goobit ingår samarbete med ny Bank

2022-07-21
9:30

Goobit Group AB:s (publ) dotterbolag, Goobit AB, har ingått samarbete med Bank Frick gällande banktjänster. Bank Frick grundades 1998, är baserade i Lichtenstein och etablerade redan 2018 banktjänster inom blockchain.

Goobit AB har sedan bolagets tidigare bank avslutade sitt engagemang under december 2021 arbetat intensivt med att hitta och upprätta ett nytt banksamarbete med en partner som stöttar bolagets affärer. Processen har varit tagit längre tid än vad vi önskat och bolaget har behövt söka sig utanför Sveriges nationsgränser för att hitta en partner som ser likt oss själva ser möjligheterna krypto- och blockchain. Det nya samarbetet innebär att vi nu kan fortsätta arbetet med att implementera nya betalningslösningar, nya tjänster samt nå ut till fler marknader.

- Vi är otroligt glada för att vi nu har landat en långsiktig bankpartner som har erfarenhet och förståelse för blockchain-relaterade produkter och tjänster. Goobit är pionjärer inom krypto- och blockchain och vi kommer vara en ledande aktör i utformningen av web3 och det digitala ägandet. Tillsammans med innovativa företag skapar vi nya erbjudanden och tjänster som utmanar de traditionella finansiella aktörerna säger Christian Ander, VD och grundare Goobit Group.

Goobit Group har sedan den 31 mars 2022 ett LOI med den digitala underhållnings- och mediaplattformen Azerion för leverans av AML-tjänster. Bolaget kommunicerade även den 8 juli 2022 att Michael Völter, med 25 års erfarenhet från den europeiska finansbranschen, övertar rollen som styrelseordförande i Goobit Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Tel: +46 (0)70-292 1632
Email: christian.ander@goobit.se

Om Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,9 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Goobits aktier är sedan 2021 listade på Nasdaq First North Growth Market med Eminova som Certified Adviser. Epost: adviser@eminova.se telefon: 08-68 42 11 10.

Bifogade filer