Goobit Group Publicerar Årsredovisning 2022/2023

2023-10-02
17:30

Goobit Group publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022/2023 (1 maj 2022 – 30 april 2023).

Den kompletta årsredovisningen finns bifogat samt tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.goobit.se/investor-relations/arsredovisningar-och-rapporter.

Sammanfattning VD-ord:

Goobit Groups långsiktiga fokus är att dra nytta av Bitcoins potential som en revolutionerande kraft för finansindustrin. Under det senaste året har vi stärkt vår marknadsposition genom att förvärva Snowbank AB och integrerat dess varumärke, teknologi och kundbas. Vi har utvecklat globala partnerskap och strävar efter att förbättra vårt förhållande till den svenska banksektorn, vilket kan öppna stora tillväxtmöjligheter för oss.

Vår AML-tjänst har framgångsrikt förhindrat penningtvätt och andra olagliga aktiviteter, den har även hjälpt kunder att generera AML-rapporter för nordiska banker. Trots utmaningar som brist på tillgång till svensk bankinfrastruktur, arbetar vi aktivt för att övervinna dessa hinder.

Vi ser transparens, regelefterlevnad och våra kunders säkerhet som de kritiska elementen i vår affärsmodell. Våra tjänsteerbjudanden expanderar för att möta behoven hos vår mångsidiga kundbas, inklusive utbildningsinitiativ och vår specialiserade Over the Counter (OTC) tjänster för kapitalstarka kunder.

Med kommande EU-regleringar som MiCA, förväntar vi oss en betydande ökning av behovet att efterleva regelverk. Vi är redo att stödja europeiska företag i att uppfylla dessa krav.

HELÅRET 1 MAJ 2022 - 30 APRIL 2023 (JÄMFÖRT MED MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR)

  • Nettoomsättningen uppgick till 91.1 MSEK (344.7)
  • Rörelseresultatet uppgick till -15.7 MSEK (-17.5)
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -21.7MSEK (-17.9)
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,15 SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX | Goobit Group
Goobit AB lanserade världens första fortfarande verksamma bitcoinhandelsplats 2012. Goobit är Sveriges ledande bitcoin- och utbildningsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av fiat valutor till bitcoin och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard Bitcoin Exchange (BTCX). Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer