Goobit Group publicerar årsredovisning 2021/2022

2022-09-26
20:20

Goobit Group publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2021/2022 (1 maj 2021 – 30 april 2022).

Den kompletta årsredovisningen finns bifogat samt tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.goobit.se/investor-relations/arsredovisningar-och-rapporter.

Kontaktpersoner:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB (publ)
E-post: christian.ander@goobit.se

Bjarne Ahlenius, CFO, Goobit Group AB (publ)
E-post: bjarne.ahlenius@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Bifogade filer