Goobit Group publicerar årsredovisning 2020/2021

2021-09-24
9:15

Goobit Group publicerar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020/2021 (1 maj 2020 – 30 april 2021).

Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.goobit.se/investor-relations/arsredovisningar-och-rapporter

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Helgosson, tel: +46 70 978 80 00
par.helgosson@goobit.se

Om Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,7 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB erbjuder sina tjänster till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Bifogade filer