Goobit Group överklagar Finansinspektionens beslut

2023-07-07
14:30

Goobit Group AB ('Goobit') har beslutat att överklaga sanktionsavgiften på 2 MSEK som ålagts av Finansinspektionen ('FI'). Detta följer efter den nyligen avslutade undersökningen av Goobits dotterbolag, Goobit AB.

"Vi håller med om FIs iakttagelser och uppskattar den roll de spelat i att hjälpa oss att utveckla en starkare och mer robust organisation för AML och compliance. Det är även viktigt att notera att vi snabbt rättade till de brister FI identifierade. Vi anser dock att sanktionen är hård och därför bör prövas av en domstol, därav vårt beslut att överklaga" säger Christian Ander, VD och grundare av Goobit Group

Beslutet att överklaga är en del av Goobits löpande åtagande att engagera sig öppet och konstruktivt med regulatorer och myndigheter. Detta är i linje med Goobits beslutsamhet att forma en regleringskompatibel kryptovalutaindustri, vilket främjar förtroende och säkerhet för alla marknadsaktörer.

Bolaget fortsätter att arbeta nära FI och andra myndigheter och står fast i sitt åtagande att upprätthålla de högsta standarderna inom kryptovalutaindustrin.

"Vårt överklagande representerar ett viktigt steg på vår resa. Det understryker vårt åtagande i att skapa en balanserad och rättvis industri" tillägger Christian Ander.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de virtuella valutorna Bitcoin och Ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer