Goobit Group offentliggör investeringsmemorandum

2023-10-26
20:00

Goobit Group AB (publ) (”Goobit”), offentliggör idag investeringsmemorandum inför bolagets företrädesemission som startar 27 oktober 2023. Syftet med emissionen är att säkra finansiering för att genomföra de aktiviteter som ingår i bolagets affärsplan under de kommande tolv månaderna. Goobit har tidigare meddelat att befintliga storägare och långsiktiga investerare garanterar ca 60% av emissionen.

Erbjudandet i korthet:

Emissionsbelopp: ca. 9,864,500 SEK

Erbjudna värdepapper: 140 921 279

Teckningspris: 0.07 SEK per aktie

Villkor: För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna sig för en (1) ny aktie.

Avstämningsdag: 25 oktober 2023

Teckningsperiod: 27 oktober – 10 november 2023

Handel med teckningsrätter: 27 oktober – 7 november 2023

Uppskattat datum för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen: 14 november 2023

Klicka här för att läsa hela investeringsmemorandumet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX | Goobit Group
Goobit AB lanserade världens första fortfarande verksamma bitcoinhandelsplats 2012. Goobit är Sveriges ledande bitcoinbolag inom finansiella tjänster och utbildning. Bolaget erbjuder växlingstjänster av fiat valutor till bitcoin och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard Bitcoin Exchange (BTCX). Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer