Goobit Group meddelar avslutad övertecknad företrädesemission, tar in 9,86 miljoner SEK

2023-11-14
9:30

Goobit Group AB publ (”Goobit” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört sin företrädesemission som avslutades den 10 november 2023 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen blev övertecknad med 124,45% av det planerade målet och inbringade totalt 9 864 489,53 SEK före emissionskostnader, vilket tydligt visar på starkt stöd och förtroende från Bolagets befintliga aktieägare.

Företrädesemissionen tecknades till 81,71% med befintliga teckningsrätter. Ytterligare ansökningar motsvarande 42,73% av emissionens volym inkom utan teckningsrätter, vilket sammanlagt ledde till en överteckning om 124,45%.

“Den entusiastiska responsen från våra aktieägare är verkligen inspirerande för oss och resulterade i en betydande övertäckning", säger Goobit Groups VD och grundare Christian Ander. ”Denna kapitalförstärkning stärker vår position för att ytterligare stärka vår roll i Bitcoins växande del i den globala ekonomin och säkerställer vårt engagemang för robusta AML-åtgärder, i linje med de högsta standarder som förväntas av banker och myndigheter.”

Medlen från Företrädesemissionen kommer att användas för att finansiera verksamheten, accelerera tillväxt, förbättra produkter, lägga till ytterligare betalningsmetoder samt stärka Bolagets marknadsposition.

Genom Företrädesemissionen kommer Goobit att erhålla cirka 9,86 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader, vilka uppgår till 0,19 miljoner SEK. Som ett resultat av Företrädesemissionen kommer Goobits aktiekapital att öka med 1 409 212,79 SEK, från 1 409 212,79 SEK till 2 818 425,58 SEK, och antalet aktier kommer att öka med 140 921 279 aktier, från 140 921 279 aktier till 281 842 558 aktier.

De som tecknat aktier utan teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de allokeringsprinciper som angivits i investeringsmemorandumet publicerat av Goobit den 26 oktober 2023. Meddelande om tilldelning till de som tecknat aktier utan teckningsrätter förväntas distribueras den 15 november 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant inom tre bankdagar enligt instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares rutiner. Endast de som tilldelats aktier kommer att underrättas.

Den sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (BTA) förväntas vara den 1 december 2023. De nya aktierna som tecknats med och utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket runt den 28 november 2023, och de nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med den 5 december 2023.

Goobit Group framför sitt uppriktiga tack till alla sina aktieägare för sitt fortsatta förtroende och stöd.

Rådgivare

I samband med Förträdesemissionen har Bolaget anlitat AktieInvest som emissionsinstitut, Impala Nordic som kommunikationsrådgivare och Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX | Goobit Group
Goobit AB lanserade världens första fortfarande verksamma bitcoinhandelsplats 2012. Goobit är Sveriges ledande bitcoinbolag inom finansiella tjänster och utbildning. Bolaget erbjuder växlingstjänster av fiat valutor till bitcoin och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard Bitcoin Exchange (BTCX). Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer