Goobit Group ingår avtal för lojalitetsprogram

2021-09-30
8:30

Goobit Group AB (publ), har ingått ett nytt avtal med Awardit, Nordens ledande leverantör av lojalitets-, motivations- och presentkortsprogram. Awardit kommer att lansera ett presentkort som ska kunna lösas in mot kryptovaluta. Kryptopresentkortet kommer att drivas på Awardits presentkortsplattform som integreras med Goobits handelsplats BTCX där inlösen kan ske mot kryptovaluta. Kryptopresentkortet kommer att distribueras av Awardit i diverse lojalitets- och presentkortsprogram.

“Vi är väldigt nöjda över att kunna presentera detta samarbete med Awardit. Avtalet innebär att vi kan nå helt nya kundgrupper och kunder som kanske investerar i kryptovalutor för första gången. Detta kommer bli ett viktigt komplement till våra befintliga säljkanaler,” säger Pär Helgosson, VD för Goobit Group.

Awardit är Nordens största företag och plattform inom lojalitetsprogram, motivationsprogram och presentkortsprogram riktade mot konsument- och företagskunder. Awardit bistår kunderna med såväl programplattformar på SaaS-basis, innehåll i form av handelsmöjligheter och partnernätverk samt nätverk för tredjepartsdistribution av presentkort. Presentkortsdistributionen sker digitalt genom ett hundratal program och fysiskt genom ett nätverk av ca 12,000 butiker inom detalj- och dagligvaruhandel i Norden. Totalt nås fler än 15 miljoner slutkonsumenter genom Awardits olika program och nätverk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pär Helgosson, VD Goobit Group
tel: +46 70 978 80 00
E-post: par.helgosson@goobit.se

Om Goobit
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,7 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB erbjuder sina tjänster till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Bifogade filer