Goobit Group informerar om negativ påverkan på intäkter och resultat

2022-01-24
18:58

Goobit Group meddelar att verksamheten har drabbats av en väsentlig intäktsminskning efter att bolagets bank SEB den 16 december avslutade samarbetet avseende banktjänster inklusive betalningstjänsten Swish, något som bolaget tidigare har kommunicerat vid flera tillfällen. Under januari 2022 har handelsvolymen uppgått till cirka 12 MSEK omräknat i månadstakt, jämfört med cirka 45 MSEK som var genomsnittet 2021. Minskningen bedöms medföra väsentligt minskade intäkter och lägre resultat i innevarande kvartal, november 2021 – januari 2022, jämfört med motsvarande period föregående år.

”Vid köp av kryptovaluta precis som vid all näthandel uppfattar kunderna kortbetalning som en mindre smidig lösning än direktbetalning. Dessvärre medför det uppsagda banksamarbetet ett väsentligt intäktsbortfall för Goobit Group, så länge vi inte har en ny konto- och betalningslösning på plats. Vi ser detta som en väsentlig men övergående driftstörning och vi jobbar intensivt på att få fram en fullgod betalningslösning för våra kunder. I dagsläget kan vi dock inte säga när en sådan lösning kan vara på plats,” kommenterar Erika Eliasson, VD för Goobit Group. 

Sedan den 16 december 2021 har kunderna på bolagets handelsplattform för kryptovaluta BTCX hänvisats till kortbetalning. 
 
Kontaktperson
Erika Eliasson, VD, Goobit Group AB (publ): erika@goobit.se
 
Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,9 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut. Goobits aktier är sedan 2021 listade på Nasdaq First North Growth Market med Eminova som Certified Adviser. Epost: adviser@eminova.se telefon: 08-68 42 11 10.
 
För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer