Goobit Group förvärvar tillgångarna i BTCSWE

2023-05-04
8:30

Goobit Group, Sveriges ledande leverantör av kryptovalutatjänster, har förvärvat tillgångarna i Snowbank AB (BTCSWE), en välrenommerad svensk bitcoin-växlingstjänst registrerad hos Finansinspektionen. Förvärvet innefattar BTCSWE:s varumärke, teknologi och kundbas som kommer att integreras i Goobit Groups verksamhet.

BTCSWE är etablerad som en pålitlig bitcoin-växlingstjänst med starkt varumärke och över 5000 registrerade användare, som erbjuder en lättanvänd plattform för att köpa och sälja bitcoin. Förvärvet av BTCSWE kommer att möjliggöra Goobit Group att integrera sin teknologi och expertis i sina befintliga kryptovalutatjänster, vilket gör det möjligt för företaget att erbjuda ett bredare utbud av produkter och tjänster till sina kunder.

Köpet av tillgångarna i BTCSWE är av strategisk betydelse för Goobit Group, men väntas inte ha någon betydande påverkan på Goobit Groups resultat på kort sikt. På medel och lång sikt väntas plattformens varumärke och marknadspositionering generera ökade intäkter och handelsvolymer för bolaget. Köpeskillingen uppgick till 1.0 MSEK och ska betalas med nyemitterade aktier. Kvittningsemissionen görs till en teckningskurs om 0.42 SEK per aktie och motsvarar tio (10) dagars volymvägd genomsnittskurs (VWAP) i Bolagets aktie. Transaktionen planeras att slutföras efter sedvanlig due diligence under juni månad i år.

Förvärvet av BTCSWE:s tillgångar kommer ytterligare att stärka Goobit Groups position som en betydande aktör på kryptovalutamarknaden i Sverige och ligger i linje med företagets strategi att konsolidera marknaden i Norden. Det visar företagets engagemang för att expandera sitt utbud, erbjuda innovativa lösningar för sina kunder och främja tillväxt i hela Norden.

"Vi är mycket glada över att tillkännage förvärvet av BTCSWE, vilket kommer att stärka vår position som en ledande leverantör av bitcointjänster på den Nordiska marknaden", säger Christian Ander, VD för Goobit Group. "Affären kommer att göra det möjligt för oss att ännu bättre betjäna våra befintliga kunder och erbjuda en trygg och erfaren aktör för BTCSWE kunder. Detta går i linje med bolagets strategi att erbjuda våra kunder en säker produkt genom att ytterligare satsa på bitcoin som är den största och mest etablerade kryptovalutan.”

“Vi är glada över att gå samman med Goobit Group”, säger Christopher Eriksson, VD för BTCSWE. “Vi tror att kombinationen av vår expertis och marknadsföring med Goobit Groups teknologi och kapacitet kommer att skapa en stark plattform för tillväxt och innovation.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de virtuella valutorna Bitcoin och Ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer