Goobit Group AB utser Michael Völter till styrelseordförande

2022-07-08
19:02

Styrelsen i Goobit Group AB (publ) har valt den nytillträdda ledamoten Michael Völter till ny ordförande

- Vi är glada att välkomna Michael till vår styrelse. Med sin långa erfarenhet och djupa kunskap om finansiella marknader i Europa kommer Michael att bidra till Goobits strategi framåt, säger Christian Ander VD och grundare av Goobit.

- Sedan jag började som koncernchef på Stuttgartbörsen 2015 har jag ägnat min karriär åt den digitala världen, och däribland kryptohandel. Under min tid där har börsen bland annat utvecklat en app och handelsplattform för kryptohandel som lockar ca. 700 000 nya kunder.

Efter att jag lämnade Stuttgartbörsen 2022 har jag startat ett företag med målet att stödja unga FinTec bolag med professionell styrelse- och kryptohandelskunskap för att lyfta dem till nästa utvecklingsnivå. Under mina plus 25 år av erfarenhet har jag sett många hinder som ett företag kan ställas inför och min förhoppning är att jag kan stödja dessa företag att ta itu med dem, ännu mer för att hjälpa dem att förhindra att de uppstår.

Jag är fascinerad av GOOBIT, ett företag mitt i kryptohandeln med stor potential för privata investerare. Även om bolaget för närvarande upplever tuffa tider ser jag en väg igenom, och jag vill vara en del av resan i att utveckla nya strategiska idéer för handel, nya produkter och europeisk expansion, säger Michael Völter.

Anders Aspegren som tillfälligt övertog ordförandeskapet i samband med att Christian Ander under februari 2022 åter klev in som VD i Goobit Group kvarstår som ledamot.

Goobit Group’s styrelse består efter detta av Michael Völter (ordförande), Christian Ander, Anders Aspegren, Karl-Mikael Syding och Carl-Viggo Östlund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Tel: +46 (0)70-292 1632
Email: christian.ander@goobit.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,9 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Bifogade filer