Goobit Group AB säkrar kompletterande betalningslösningar

2021-05-17
18:31

Goobit Group AB (publ), som driver Sveriges första och ledande kryptoväxlingsplattform BT.CX, har tecknat avtal med Tink gällande betalningstjänsten Payment Initiation. Tjänsten är en internationellt gångbar betalningslösning som innebär att kunderna kommer att kunna erbjudas ett alternativ till att betala med Swish, bankgiro eller SEPA som erbjuds idag. Implementering och lansering beräknas kunna ske senare under året. Ledningen har också beslutat att från den 7 juli i år ta emot kortbetalningar på bolagets växlingsplattform för kryptovaluta.

”Bara med Tink kan vi erbjuda kunderna betalningslösningar som fungerar på 18 marknader internationellt med 3 400 anslutna banker och institutioner. Det blir tillsammans med kortbetalningar en viktig pusselbit inför vår planerade utlandsexpansion,” kommenterar Goobits VD Pär Helgosson.
 
Goobit Group har nu säkerställt tillgång till flera kompletterande betalningslösningar för mottagande av betalningar från kunderna på bolagets växlingsplattform BT.CX. Genom avtalet med Tink kommer betalningar att kunna göras på liknande sätt som idag med Swish. Bolaget avser att omgående påbörja implementering på bolagets plattform, och räknar med att betalningsformen kommer att kunna erbjudas kunderna senare under året.
 
Därtill har bolaget implementerat en lösning för att kunna ta emot kortbetalningar på plattformen, genom befintliga avtal med ClearHaus och QuickPay. Efter lyckosamt genomförda tester har bolaget nu beslutat att lansera möjlighet till kortbetalning den 7 juli i år.
 
”Möjligheten att erbjuda säkra, tillgängliga och smidiga lösningar för att ta emot kundernas betalningar är affärskritisk för alla nättjänster. Genom avtalet med Tink och den nu planerade lanseringen av kortbetalningar får vi flera sådana lösningar på plats som vi kan erbjuda våra kunder,” kommenterar Goobits VD Pär Helgosson.
 
Kontaktperson:
Pär Helgosson, VD Goobit Group AB (publ), telefon: +46 70 978 80 00
par.helgosson@goobit.se
 
Om Goobit Group
Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är Sveriges första och ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växling av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether samt växling av bitcoin till svenska kronor och euro. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group är en koncern med verksamheten i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till både privatpersoner och företagskunder och representerar genom växling av digitala valutor, så kallad kryptovaluta, den absoluta majoriteten av Bolagets intäkter.

Bifogade filer