Goobit engagerar sig i F.R.E.E Madeira-projektet

2022-10-24
10:30

Goobits arbete med Madeiras regering är nu officiellt. F.R.E.E Madeira-projektet.

Christian Ander har tillsammans med representanter från hela världen startat ett europeiskt projekt tillsammans med regeringen på Madeira, Portugal, för att etablera ett växthus för Bitcoin företag.

Syftet med projektet är att utbilda företag, studenter och konsumenter i vad Bitcoin är, hur det fungerar och typiska användningsområden. IBC, International Business Center, har satt upp ett affärsvänligt ramverk för att locka nystartade mjukvaru- och teknologiföretag och organisationer för att samarbeta med F.R.E.E Madeira för att skapa ett nav för Bitcoin-företag.

Goobits roll i projektet är att bidra med sin AML-mjukvara för att identifiera och övervaka transaktioner digitala tillgångar som Bitcoin i realtid. Vi kommer också att säkerställa att regionen Madeira inte utsätts för olagliga transaktioner och sanktionerade enheter.

Dessutom kommer vår långa kunskap om AML och våra SaaS-tjänster att vara fritt tillgängliga för alla företag etablerade inom IBC under en begränsad tid.

Samarbetet med Madeiras regering förväntas inte att ha någon betydande inverkan på Goobits intjäning kortsiktigt. Det är en strategisk investering och kommer att fungera som en språngbräda för ytterligare expansion till nya marknader.

Läs mer om projektet här: https://www.freemadeira.com/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna Bitcoin och Ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Bifogade filer