Finansinspektionens Utredning av Goobit AB Avslutad

2023-06-21
9:30

Finansinspektionen (“FI”) har avslutat sin granskning av Goobit Groups dotterbolag Goobit AB som påbörjades oktober 2021. Enligt FI har Goobit haft brister i arbetet mot penningtvätt och terrorfinansiering.

Goobit Group, det första och ledande börsnoterade företaget i Sveriges kryptovalutabransch, är glada över att den omfattande granskning som genomförts av Finansinspektionen är avslutad. FI beaktar i sin bedömning att bolaget har rättat bristerna skyndsamt.

Finansinspektionens granskning har hjälpt oss bli bättre. Vi har under de senaste två åren byggt upp en robust organisation kring compliance och AML som gör oss väl rustade för EU:s kommande regelverk MiCA". Det säger Christian Ander, VD och grundare av Goobit Group

Under utredningen har Goobit visat transparens och ett proaktivt förhållningssätt för att säkerställa att verksamheten möter alla regulatoriska krav.

"Det finns en myt att vi inom kryptobranschen inte skulle gilla regler, men det är fel. Regler och regelefterlevnad skapar förtroende mellan aktörerna på en marknad, vilket är en förutsättning för att de ska kunna samverka effektivt” säger Christian Ander,

FI har ålagt Goobit AB att betala en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor. Bolaget har nu tre veckor på sig att ta ställning till om FI:s beslut ska överklagas i denna del.

Goobit fortsätter att arbeta nära FI och andra relevanta aktörer för att främja förtroende, säkerhet och regelefterlevnad inom kryptovalutabranschen.

”Vi är glada att få lämna ärendet med Finansinspektionen bakom oss och att blicka framåt. Nu öppnar sig en rad nya möjligheter för Goobit”, säger Christian Ander.
 
--------
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se
Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se


Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de virtuella valutorna Bitcoin och Ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.
För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer