Finansinspektionen genomför undersökning hos Goobit

2021-10-21
11:32

Goobit har mottagit ett meddelande från Finansinspektionen innebärande att myndigheten kommer att genomföra en undersökning hos bolaget. Undersökningen avser efterlevnad av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2017:11). Åtgärden är en del av en generell, nationell riskbedömning kring virtuella valutor.

Goobit AB har en hög ambitionsnivå när det gäller efterlevnad av lagregler samt myndighetens föreskrifter och allmänna råd och välkomnar Finansinspektionens undersökning.

”Vår uppfattning är sedan länge att reglering och myndighetstillsyn är viktiga förutsättningar för kryptoindustrins mognad och en bredare acceptans i samhället. Därför välkomnar vi en nationell riskbedömning. Vi är väl förberedda för att kunna lämna svar på myndighetens frågor och vi kommer förstås att samarbeta fullt ut för att underlätta myndighetens arbete,” kommenterar Pär Helgosson, VD för Goobit.

Enligt myndighetens motivering av åtgärden avser undersökningen ett generellt, nationellt initiativ syftande till en generell riskbedömning kring virtuella valutor. Undersökningen är enligt Finansinspektionens skrivelse avgränsad till att omfatta företagets allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och kundkännedomsåtgärder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pär Helgosson, VD, Goobit Group
tel: +46 70 978 80 00
E-post: par.helgosson@goobit.se

Ola Krossling, Chief Compliance Officer, Goobit Group
tel: +46 76 115 66 15
E-post: ola.krossling@goobit.se

Om Goobit
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,7 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB erbjuder sina tjänster till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Bifogade filer