Erika Eliasson föreslås till Goobit Groups styrelse

2021-06-21
12:42

Styrelsen i Goobit Group har beslutat föreslå Erika Eliasson till ny styrelseledamot och avser att inom kort kalla till extra bolagsstämma för inval. Erika Eliasson har en gedigen erfarenhet inom fintech och kommunikation och förstärker därmed styrelsen inom dessa områden. Antalet styrelseledamöter ökas från fem till sex.

”Erika Eliasson bidrar med erfarenheter från framgångsrika tillväxtföretag inom fintech-sektorn. Det blir en välkommen förstärkning av Goobits styrelse inför vår fortsatta expansion i Norden och Europa,” kommenterar Christian Ander, huvudägare och styrelseledamot i Goobit Group AB.
 
Erika Eliasson har etablerat en djup kunskap om och erfarenhet av finans- och teknikbranschen. Hon är idag senior advisor på Kreab, ordförande i Wellstreet Fintech Board, medlem i Realtid Advisory Board samt ordförande för Swedish Fintech Association. Hon har tidigare bland annat varit vice VD på Lendify. Erika är ett gott komplement till styrelsen och förstärker den med sin kompetens inom såväl fintech som kommunikation.
 
Tidigare i år förstärktes styrelsen med Karl-Mikael Syding med gedigen erfarenhet av fonder och analys av finanssektorn.
 
Erika Eliasson är oberoende av bolaget, ledningen och större ägare. Genom inval av Erika Eliasson ökar antalet styrelseledamöter från fem till sex vilket förutsätter att extrastämman även godkänner motsvarande förändring av bolagsordningen. 
 
Kontaktperson:
Christian Ander, grundare och styrelseledamot, Goobit Group AB (publ), christian.ander@goobit.se 
Christian Ander nås på telefon via VD Pär Helgosson: +46 70 978 80 00 par.helgosson@goobit.se
 
Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande
kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de
digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,7 miljarder kronor. Bolagets
mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ)
registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.
 
För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer