Efter framgångsrik testfas tar Goobit nästa steg i implementeringen av direktbanksbetalningar

2023-03-09
8:30

Den första testperioden av Goobits nya lösning för direktbanksbetalningar har slutförts framgångsrikt och erbjuds nu till fler kunder. Målet är att erbjuda samtliga kunder direktbanksbetalningar.

Goobit Group AB:s (publ) dotterbolag, Goobit AB, ingick i juli 2022 ett strategiskt viktigt samarbete med Bank Frick som grundades 1998, är baserade i Lichtenstein och som redan 2018 etablerade banktjänster inom blockchain. Syftet med samarbetet var bland annat att kunna etablera nya betallösningar utöver dagens betalningsalternativ bestående av Apple Pay, Google Pay samt VISA och Mastercard. Goobit har tillsammans med en partner inom Open Banking utvecklat en teknisk lösning för direktbanksbetalningar som är kopplad till Bank Frick. Bolaget har nu genomfört en första testperiod vilken föll väl ut och fortskrider genom att utöka betalningsmetoden till en större kundgrupp. Genom direktbanksbetalningar kommer Goobit erbjuda en högre servicegrad till sina kunder med enklare och snabbare betalningar samt på sikt nå ut i fler och större marknader.

Vi närmar oss målet med vår plan att erbjuda smidiga direktbanksbetalningar till våra kunder. Detta är ett önskvärt komplement till våra nuvarande betalningsalternativ och kommer även medföra en ökad bruttomarginal för växlingsverksamheten. Utvidgningen innebär att ett urval av våra kunder erbjuds möjligheten att genomföra direktbanksbetalningar med bolagets nya lösning”, säger Christian Ander, VD och grundare av Goobit Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Email: ir@goobit.se

Certified Adviser:
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de virtuella valutorna Bitcoin och Ether, och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för virtuella valutor och digitala tillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer