Christian Ander, VD Goobit Group, blir rådgivare till Madeiras regering

2022-05-30
10:40

Madeiras president Miguel Albuquerque har under våren satt samman en arbetsgrupp, i avsikt att anpassa territoriet för att ge bitcoin en plats i vardagen i den portugisiska ögruppen. Goobit deltar i arbetsgruppen genom VD Christian Ander. Arbetet är till nytta för båda parter. Goobits långa erfarenhet inom krypto- och blockkedjeteknologi gynnar Madeira, och att samarbeta med en regional regering är ett viktigt led i Goobit Groups tjänsteutveckling, särskilt inom AML och compliance för digitala tillgångar.

Diskussioner runt möjlig arbetsgrupp som skett under våren har nu formaliserats. Arbetsgruppen där Goobit numera ingår i genom VD Christian Ander har ett inplanerat möte till slutet av juni.
 
”När man har jobbat inom krypto i över 10 år är det fantastiskt att få vara med i ett sådant här sammanhang. Jag är övertygad om att den kunskap vi byggt upp under det senaste decenniet gällande blockkedjor och AML kommer vara viktig i utvecklingen av Madeiras framtid inom Bitcoin och krypto” säger Christian Ander, VD och grundare av Goobit Group.

”Att delta i det globala arbetet som anpassar världen till bitcoin är faktiskt inget mindre än en stor ära för Goobit och alla våra medarbetare, vare sig det sker på portugisiska öar eller i svenska institutioner och företag. Man kan säga att svenska institutioner och företag borde försöka komma ikapp, men det är bara en tidsfråga.” fortsätter Christian Ander

Att samarbeta med Madeiras regering väntas inte ha någon betydande påverkan på Goobit Groups resultat på kort sikt, men är av strategisk betydelse.

I bilagd bild står President Miguel Albuquerque, fjärde från vänster bredvid Christian Ander, VD Goobit Group

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Ander, VD, Goobit Group AB
Tel: +46 (0)70-292 1632
Email: christian.ander@goobit.se
 
Om Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,9 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Goobits aktier är sedan 2021 listade på Nasdaq First North Growth Market med Eminova som Certified Adviser. Epost: adviser@eminova.se telefon: 08-68 42 11 10.

.

Bifogade filer