Christian Ander tar över som VD i Goobit Group

2022-02-22
22:22

Grundaren och ordföranden Christian Ander tar idag över som VD för Goobit Group efter Erika Eliasson som begärt att få lämna sitt uppdrag men som fortsatt kommer vara aktiv i bolaget som rådgivare. Styrelsen har valt ledamoten Anders Aspegren till ny ordförande.

- Christian är en pionjär och en internationell auktoritet inom krypto och blockchain. I styrelsen är vi mycket glada över att han åter inträder som VD. Tillsammans med Goobits övriga ledning och oss i styrelsen kommer han att skapa värde för ägarna, säger Anders Aspegren

- Jag ser fram mot att åter vara VD i det bolag jag startade 2012. I takt med att teknologin mognar öppnar sig ständigt nya möjligheter. Så mycket är ogjort!

- Som pionjär i inom krypto och blockchain har Goobit enorma möjligheter. Jag har dock efter moget övervägande kommit fram till att med de förutsättningar som nu gäller är jag inte rätt person att leda företaget. Jag ser fram mot att som rådgivare fortsätta vara engagerad i bolaget, säger Erika Eliasson

Christian Ander kvarstår som styrelseledamot. Erika Eliasson har begärt utträde ur bolagets styrelse men kommer att stå kvar som rådgivare i bolaget. 

Vid frågor, vänligen kontakta: 
Anders Aspegren, styrelseordförande Goobit Group AB (publ) 
anders.aspegren@fylgia.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,9 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut. Goobits aktier är sedan 2021 listade på Nasdaq First North Growth Market med Eminova som Certified Adviser. Epost: adviser@eminova.se telefon: 08-68 42 11 10.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer