Carl-Viggo Östlund föreslås till Goobit Groups styrelse

2021-12-07
17:15

Styrelsen i Goobit Group har beslutat föreslå Carl-Viggo Östlund till ny styrelseledamot och avser att inom kort kalla till extra bolagsstämma för hans inval. Carl-Viggo Östlund har en gedigen erfarenhet av lednings- och styrelsearbete i bland annat bank- och finansbranschen.

”Jag lärde känna Christian Ander, pionjär inom kryptovalutor och blockchain, för cirka 6 år sedan och fascinerades av hans kunskap inom blockchain och kryptovaluta. Min bedömning är att vi fortfarande bara krafsar på ytan av alla de möjligheter som blockchain ger, trots att tekniken snart är 13 år gammal. Vad jag kommer med till bordet är lång erfarenhet som företagsledare i många olika miljöer, stor vana vid styrelsearbete, att arbeta i verksamhet under tillsyn samt ett stort mått av nyfikenhet och öppenhet,” säger Carl-Viggo Östlund, ny styrelseledamot i Goobit Group AB.

“Carl-Viggo Östlund bidrar med tyngd och erfarenhet från bland annat finansiella reglerade bolag samtidigt som han är framåtlutad vilket krävs inom en explosivt växande bransch som krypto och blockchain,” säger Christian Ander, huvudägare och styrelseledamot i Goobit Group AB.

Carl-Viggo Östlund har mer än 35 års erfarenhet av ledarskap i både lokala och internationella verksamheter, däribland Tetra Pak, TNT Express, SalusAnsvar, Nordnet och SBAB. Han innehar även för närvarande styrelseuppdrag i: DBT Capital, FCG Fonder, Fondo Solutions, Gladsheim Fastigheter, Hemdel, Picsmart, Ponture och Tryg. Carl-Viggo förstärker styrelsen genom sin erfarenhet av att leda bolag med en tillväxtagenda och som står under Finansinspektionens tillsyn.

Carl-Viggo Östlund är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större ägare. I samband med den planerade extra stämman kommer den nuvarande styrelseledamoten Johan Svärd att lämna styrelsen.

Kontaktperson:
Christian Ander, grundare och styrelseledamot, Goobit Group AB (publ), christian.ander@goobit.se
Erika Eliasson, VD, Goobit Group AB (publ): erika@goobit.se

Om BTCX / Goobit Group
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,9 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se

Bifogade filer