Beslut från extra bolagsstämma i Goobit Group AB

2021-12-30
16:15

Goobit Group AB (publ) har idag 30 december 2021 hållit extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades:

Val av styrelseledamot
Carl-Viggo Östlund valdes till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Carl-Viggo Östlund har mer än 35 års erfarenhet av ledarskap i både lokala och internationella verksamheter, däribland Tetra Pak, TNT Express, SalusAnsvar, Nordnet och SBAB. Han innehar även för närvarande styrelseuppdrag i: DBT Capital, FCG Fonder, Fondo Solutions, Gladsheim Fastigheter, Hemdel, Picsmart, Ponture och Tryg. Carl-Viggo förstärker styrelsen genom sin erfarenhet av att leda bolag med en tillväxtagenda och som står under Finansinspektionens tillsyn. Carl-Viggo Östlund är oberoende i förhållande till bolaget, ledningen och större ägare.

Som aviserat avgick Johan Svärd som ledamot i samband med den extra bolagstämman.

Efter dagens bolagstämma består styrelsen således av Christian Ander (ordförande), Anders Aspegren, Erika Eliasson Karl-Mikael Syding och Carl-Viggo Östlund.

Den extra bolagsstämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt har skett per post före stämman.

Kontaktperson:
Erika Eliasson, VD, Goobit Group
tel: +46 70 999 10 70
erika.eliasson@goobit.se

Om Goobit
Goobit AB registrerades 2012, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,9 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB erbjuder sina tjänster till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut.

Bifogade filer